aut aut aut aut
        قراردادهای صنعتی  |  مقالات ژورنالی  |  مقالات کنفرانسی |   کتاب ها   |  اختراعات  |  طرح های پژوهشی  | English Page  
قرار دادهای صنعتی
 
عنوانشروعپايانکارفرما
بررسي عوامل فولينگ ارزيابي راهكارها و طراحي شرايط عملياتي كاهش آن در فرايند CIL و بهينه سازي فرآيند فلوتاسيون خط سولفوره مجتمع طلاي موته 1386/11/15 1389/03/24 شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
تجهييز آزمايشگاه و ارائه خدمات آموزشي 1386/08/23 1387/02/01 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور
آشنايي با شير آلات صنعتي و كار برد آن در صنايع نفت گاز و پتروشيمي 1384/07/03 1384/12/28 شركت خصوصي
حمايت از 1 پروژه كارشناسي ارشد 1386/12/28 مركز تحقيقات مخابرات ايران
دستوركار شماره 9 ارز الحاقيه 2 قرارداد 48154799 موضوع بروز رساني سيستم اتوماسيون واحد آهن سازي 1387/03/19 شركت فولاد مباركه اصفهان
تدوين برنامه عملياتي امور زنان استان تهران 1383/06/28 1384/06/01 استانداري تهران
طرح اينترن شيپ-بررسي عوامل موثر بر جدايش سيستم رنگ آنديك از سطح فلز بهنگام تست Bending 1382/05/25 1383/01/15 شركت ايران خودرو
طرح اينترن شيپ-بهينه سازي بالانس خط توليد بدنه پژو206 1384/05/15 1384/11/18 شركت ايران خودرو
مدلسازي پليمريزاسيون مرحله اي براي توليد پلي اتيلن ترفتالات در فاز مذاب 1383/06/22 1385/10/01 شركت پژوهش و فناوري شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران
بررسي غير مخرب جوشهاي انجام شده بر روي اسكلت فلزي تعاوني مسكن اميد دژبان 1384/10/25 1386/09/14 تعاوني مسكن اميد دژبان
حمايت از 2 مورد پروژه کارشناسي ارشد 1385/06/20 1386/12/20 مركز تحقيقات مخابرات ايران
بررسي فني اقتصادي امكان جايگزيني كلروفريك بجاي سولفات آلومينيوم بعنوان منعقد كننده آب خام نيروگاه بيستون 1385/06/04 1387/09/30 شركت برق منطقه اي غرب تهران
مطالعه آزمايشگاهي ناپايداري داخلي مصالح آبرفتي پي سدهاي خاكي و سنگريزه اي 1385/02/27 1389/09/01 شركت سهامي مديريت منابع آب ايران
مدلسازي فرايند اختلاط پراکنشي در اکسترودهاي دوپيچه همسوگرد 1383/10/30 شركت پژوهش و فناوري شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران
بررسي و پژوهش وضعيت پژوهش و فناوري شرکتهاي ايران ترانسفو پارس سوييچ 1384/08/17 1387/08/01 شركت ساتكاب
حمايت از 1 پروژه کارشناسي ارشد 1385/06/20 مركز تحقيقات مخابرات ايران
مطالعه بررسي و امکان سنجي ايجاد سامانه فوريتهاي خدمات وزارت نيرو 1385/08/20 1386/12/28 وزارت نيرو
شبيه سازي رفتار خستگي ريل راه آهن 1385/09/21 1386/09/20 راه آهن
حمايت از 1 پروژه كارشناسي ارشد 1385/10/03 مركز تحقيقات مخابرات ايران
حمايت از يك پروژه كارشناسي ارشد موضوع توليد پارچه هاي مقاوم.... 1385/10/02 1386/05/31 وزارت صنايع و معادن(طرح تحقيقات صنعتي ،آموزش و اطلاع رساني)
حمايت از پروژه كارشناسي ارشد موضوع بررسي خواص بافت سوزن زني...... 1385/10/02 1386/11/09 وزارت صنايع و معادن(طرح تحقيقات صنعتي ،آموزش و اطلاع رساني)
تحقيق و طراحي خودرو جيپ تاكتيكي 1385/11/17 1387/07/01 مركز تكنولوژي خودرويي سازمان صنايع دفاع
حمايت از 1 پروژه كارشناسي ارشد 1385/12/07 مركز تحقيقات مخابرات ايران
طرح اينترن شيپ- نمونه سازي عملي و انجام تست هاي مختلف درب سمند با جوشکاري ليزري 1385/06/12 1385/11/29 شركت ايران خودرو
توليد كنستانتره ليمو به روش تبخيري 1385/12/14 1388/06/31 وزارت صنايع و معادن
بررسي کيفيت تجهيزات و قطعات مورد مصرف خطوط انتقال نيرو 1386/02/10 1388/02/10 صنايع ريخته گري دامغان
حمايت از 1 پروژه كارشناسي ارشد ريسندگي مذاب... 1386/02/11 1386/05/30 وزارت صنايع و معادن(طرح تحقيقات صنعتي ،آموزش و اطلاع رساني)
حمايت از يک پروژه کارشناسي ارشد 1386/03/02 مركز تحقيقات مخابرات ايران
ارائه خدمات تخصصي جهت بررسي گزارشات واسناد مکانيابي 15 استان 1385/12/28 1387/09/30 سازمان حفاظت محيط زيست ايران
بررسي و بهينه سازي اتصال غير همجنس ورقهاي فولادي و فازي كم كربن به روش جوشكاري نقطه اي 1386/04/16 1388/04/01 شركت ايران خودرو
طرح مطالعات استقرار سيستم ايمني بهداشت و محيط زيست 1386/06/17 1387/04/15 مپنا
حمايت از طرح تحصيلات تكميلي ارزيابي ميزان pilling.... 1386/02/11 1387/04/25 وزارت صنايع و معادن(طرح تحقيقات صنعتي ،آموزش و اطلاع رساني)
حمايت از طرح تحصيلات تكميلي بررسي تاثير تراكم دوخت...... 1386/04/03 وزارت صنايع و معادن(طرح تحقيقات صنعتي ،آموزش و اطلاع رساني)
حمايت از پروژه دكتري بررسي تاثير تراكم بافت پارچه تاري پودي لوله اي.... 1386/04/03 1387/02/09 وزارت صنايع و معادن(طرح تحقيقات صنعتي ،آموزش و اطلاع رساني)
حمايت از 2 پروژه كارشناسي ارشد تحت عناوين 1-پيشنهاد يك فرايند كلي رتبه بندي منجر به چارچوب NTROPI.و2-ارايه يك الگوريتم بر مبناي خوشه بندي براي تشخيص ناهنجاريهاي اطلاعاتي 1386/08/20 مركز تحقيقات مخابرات ايران
طرح اينترنشيپ(13 فقره) 1386/08/06 1387/11/14 شركت ايران خودرو
طراحي تحقيق و توسعه نرم افزارهاي كاربردي تخصصي تحت موبايل 1386/10/26 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
طرح اينترنشيپ شبيه سازي فرآيندهاي رنگ بدنه در سالن رنگ 1 (بخش سيلركاري قسمت ماسكينگ و ديماسكينگ) 1386/08/06 1387/10/22 شركت ايران خودرو
تاثير حرارت دهي اضافي در بويلر بازيافت حرارتي (HRSG) 1383/11/03 1385/09/01 سازمان توسعه برق ايران
مطالعات مربوط به طراحي مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و فاضلاب منازل شهر گلستان 1384/09/30 1389/10/01 شهرداري گلستان
مشاوره مديريت طرح در امر استقرار مركز SBDC 1383/04/01 1384/10/01 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
انجام امور مربوط به مطاله و طراحي دوره هاي آموزشي كار آفريني براي براي متقاضيان در مرحله احداث صنايع كوچك و متوسط 1379/12/23 1381/12/28 وزارت صنايع ومعادن(طرح تحقيق و بررسي)
روشهاي تعيين ظرفيت باربري شمعها و دستور العمل اجرايي آن 1378/07/20 1380/09/20 معاونت آموزش،تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري
انجام مطالعه و آزمايشات لازم جهت تبيين فرآيند ارزيابي طول عمر خستگي در اتصالات جوش در سازه اتوبوس 1379/03/22 1381/11/26 شركت ايران خودروكار
مطالعه نيروهاي موثر بر الياف درموكشي الياف كشمير توسط الكتريسيته ساكن 1378/07/18 1380/12/18 وزارت صنايع و معادن(طرح تحقيقات صنعتي ،آموزش و اطلاع رساني)
خدمات تحقيقاتي مربوط به پروژه تدوين استاندارد ملي بر چسب و مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي تك فاز 1379/12/08 1382/09/03 معاونت امور انرژي وزارت نيرو
طراحي سيستم كنترل اختلالات صوتي فعال در خودرو 1380/12/15 شركت ايران خودروكار
ارزيابي عملكرد پل سعدي اكباتان در مقابل شرايط مختلف بارگذاري و ارائه طرح مقاوم سازي مورد نياز 1381/02/20 1384/12/18 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
كاهش نخ پارگي بوبين هاي تكسچره در ماسوره پيچي 1381/08/26 1383/03/30 شركت كرپ ناز
همكاري در زمينه ساخت كوره هاي پايلوت توليد سرب روي با گاز متان و بررسي مشكلات پايلوت 1377/12/26 1380/12/28 وزارت صنايع و معادن
12345678910...

 
 
تماس با ما  |  تبلیغات  |  شرایط استفاده  |  حفظ اطلاعات شخصی
© حق نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.
 
۴۲۴ خیابان حافظ، تهران، ایران. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵. ۶۴۵۴۰ (۲۱) ۹۸+